Umowa licencyjna

Nie jesteś pewien gdzie i jak często możesz używać swojego szablonu? Ten przewodnik wyjaśnia wszystkie zasady.

Licencja jednorazowego użytku

Niniejsza licencja jednorazowa dotyczy produktu EasyLMS (i wszystkich produktów z nim związanych) zwanego także “szablonem”.

Postanowienia ogólne

 • Licencja Jednorazowa daje nabywcy, możliwość korzystania z szablonu w sposób ciągły, bez prawa wyłączności.
 • Masz prawo używać szablonu do stworzenia jednego Produktu Końcowego dla siebie lub dla jednego klienta.
 • Produkt końcowy to ostateczna, dostosowana do potrzeb klienta wersja/wdrożenie szablonu, którego będziesz używał lub sprzedawał klientowi.

Co możesz zrobić z szablonem

 • Możesz stworzyć jeden Produkt Końcowy dla klienta, a po zakończeniu możesz przekazać go klientowi za dowolną opłatą.
 • Możesz dowolnie modyfikować ten szablon. Powstałe w ten sposób dzieła podlegają niniejszej licencji. Oznacza to, że bez względu na to, jak bardzo zmodyfikowałeś stronę opartą na tym szablonie, wynikowa praca nadal podlega tej licencji.
 • Możesz pobrać szablon (jeśli posiadasz plan konta Lite lub wyższy) i umieścić go na innym serwerze bez przypisywania go do Webflow. Licencja jednorazowa ma zastosowanie do szablonu, gdy jest on umieszczony na serwerze Webflow, innym serwerze lub na komputerze użytkownika.

Czego NIE możesz robić z szablonem

 • Nie możesz sprzedać Produktu Końcowego więcej niż jednemu klientowi. Twój klient nie może odsprzedawać Produktu Końcowego.
 • Kiedy przekazujesz płatny szablon innej osobie na Webflow lub gdzie indziej, przekazujesz jej licencję.
 • Nie możesz włączyć szablonu do pracy stworzonej w celu redystrybucji lub odsprzedaży przez Ciebie lub Twojego klienta. Nie możesz redystrybuować za darmo lub odsprzedawać szablonu w jego obecnej postaci lub po modyfikacjach.
 • Nie możesz wyodrębnić pojedynczego komponentu z szablonu i używać go poza zakresem Produktu Końcowego.
 • Klient lub użytkownik końcowy Produktu końcowego nie może wyodrębnić pojedynczego komponentu z szablonu i używać go poza zakresem Produktu końcowego.
 • Nie możesz "zduplikować" szablonu i użyć go na innej stronie (domenie). Każde użycie płatnego szablonu wymaga zakupu kolejnej licencji jednorazowej.